Dansk Isotop Forening

Gå til indhold

Hoved menu:


Velkommen til Dansk Isotop Forening

Dansk isotop foreningens medlemmer er en sammen slutning af virksomheder der udfører Lækagesporing af høj kvalitet indenfor påvisning af lækager på skjulte rørinstallationer med br-82.
Alle  virksomheder  og dens medarbejdere der udfører lækagesporing med Br-82:

Har gennemgået og har bestået Kursus i grundlæggende Strålebeskyttelse som er opsat af Sundhedsstyrelsen.
Er godkendt til at udføre lækagesporinger med Br.-82.
Har en tilladelse til indkøb og brug af br-82.
Har et godkendt opbevaringssted som er godkendt af  SIS* .
Har en Strålingsansvarlig koordinator**, som er godkendt af SIS*.
Har en Sikkerhedsrådgiver***.

*        (SIS er statens Institut for Strålebeskyttelse er en afdeling i Sundhedsstyrelsen. Br-82.  omtales i daglig tale som isotop. link til Lækagesporing med br-82
          kilde:  Sundhedsstyrelsen http://www.sst.dk/publ/Publ2013/12dec/Br82laekagesporing3udg.pdf)

**     (Strålingsansvarlig  er en person, som er tilknyttet virksomheden, og som skal sikre, at alle  bestemmelser og betingelser for brug mv. af radioaktive stoffer
         overholdes.)

***  
(En af Trafikstyrelsen krævet tilknyttet rådgiver ved vej- eller jernbanetransport af farligt gods herunder radioaktive stoffer.)

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu